Produse
Produse obtinute din cânepã:

Sãmântã cânepã soiul "Lovrin 110"

Puzderie cânepã pentru cãrãmmizi, ciupercãrii, asternut animale, foc

Câlti pentru fire groase

Fire de cânepã (Nm) 14/1, 16/1, 18/1, 20/1

Tesãturi naturale:
      Cânepã 100%                   210gr/m2
      Cânepã 60% + in 40%     185gr/m2
      Cânepã 48% + in 52%     200gr/m2
      Cânepã 61% + bbc 39%  205gr/m2

Pânzã topitã (Bbc 100%; Bbc + in; Bbc + cânepã)

Pânzã pentru picturã

Pânzã pentru lenjerie si fete de masã (bbc + cânepã)

Confectii: copii si adulti

 
 
 
 

Suntem în curs de diversificare a produselor obtinute pe bazã de cânepã: ulei alimentar, ulei tehnic, unguente farmaceutice pentru tratarea rãnilor si arsurilor, pâslã pentru izolatii termice si saltele copii, brichete pentru combustibil, plãci pentru constructii si mobilã din puzderie.

Pentru comenzi si alte informatii folositi
tel/fax 004-0256-218507 sau
mobil 0722-373438
E-mail:eco@canepa-romaneasca.ro

Hemp Products:

Hemp seeds - kind "Lovrin 110"

Hemp dust for: mushrooms growing, animal layers, fire fuel

Hemp tow for bulk threads

Hemp threads Nm (Numeric Meter) 14/1, 16/1, 18/1, 20/1.

Natural fabrics
      Hemp 100% 210gr/sqm
      Hemp 60% + linen 40% 185gr/sqm
      Hemp 48% + linen 52% 200gr/sqm
      Hemp 61% + cotton 39% 205gr/sqm

Melted tissue (cotton 100%, cotton + linen, cotton + hemp)

Canvas

Cloth for bed wares and table wares (cotton + hemp)

Confections for children and adults

Currently we are trying do diversify our area of activity with some new hemp based products: vegetable oil, technique oil, medicinal ointments for treating burns and wounds, hemp felt for thermal isolations and children mattress , briquettes for combustibles, chipboards for construction and furniture produced from dust.

For informations
Tel/fax 004-0256-218507
Mobile: 0072-373438
E-mail
eco@canepa-romaneasca.ro