English translation will be soon available

Cânepa pentru fibre - Tehnologia de cultivare

În functie de destinatia culturii: fibre sau sãmântã se stabilesc si elementele tehnologice ale culturii de cânepã.

CÂNEPA PENTRU FIBRE

Amplasarea: pe terenuri plane, nivelate, neinfestate cu buruieni perene si uniforme ca fertilitate.
Rotatia: se cultivã dupã leguminoase pentru boabe, graminee furajere si cereale pãioase, cartof timpuriu. Nu se cultivã dupã plante recoltate târziu sau erbicidate cu triazine. La rândul ei cânepa este o excelenta plantã premergãtoare pentru majoritatea culturilor agricole.
Fertilizare: cânepa pentru fibre este o mare consumatoare de elemente fertilizante. Gunoiul de grajd se aplicã numai plantei premergãtoare. Aplicat direct culturii de cânepã pentru fibrã creeazã neuniformitãti în cresterea si dezvoltarea plantelor.
Dozele de îngrãsãminte chimice se stabilesc în functie de fertilitatea naturalã a solului, productia estimatã a se obtine, dozele de gunoi aplicate la cultura premergãtoare. Orientativ dozele de îngrãsãminte pentru cultura de cânepã pentru fibre sunt de: 80-120kg/ha N, 60-80kg/ha P2O5 si 60kg/ha K2O. Fosforul si potasiul se aplicã sub arãtura de bazã iar azotul în primãvarã sub primele lucrãri de pregãtire a patului germinativ.
Lucrãrile solului constau în: dezmiristirea la 8-12 cm imediat dupã recoltarea plantei premergãtoare, arãtura de bazã la 20-25 cm, lucrãri de întretinere si nivelare a arãturii pânã la intrarea în iarnã. Pregãtirea patului germinativ se face odatã cu desprimãvãrarea. Ultima lucrare pentru pregãtirea patului germinativ se face cu 2-3 zile înainte de semãnatul cu combinatorul. Sub lucrãrile de pregãtire a patului germinativ se aplicã îngrãsãmântul cu azot.
Sãmânta si semãnatul: sãmânta trebuie sã provinã din loturi certificate, cu indici de calitate superiori: P>98%, MMB>18g, G>80%. Sãmânta trebuie sa provinã din recolta anului anterior.
Epoca de semãnat: când la adâncimea de 5cm în sol se realizeazã minim 5º C timp de câteva zile consecutiv. Calendaristic, cânepa pentru fibrã se seamãnã între 25 martie si 10 aprilie - semãnatul mai timpuriu favorizeazã cresterile vegetative ale plantelor de cânepã.
- densitatea: 400-450 b.g/mp pentru care în functie de indicii de calitate se utilizeazã 80-110kg de sãmântã;
- distanta de semãnat între rânduri: 12,5cm si se realizeazã cu semãnãtoarea de cereale;
- adâncimea de semãnat: 3-5cm;
Semãnãtoarea va fi echipatã cu grapã lantatã.
Lucrãri de îngrijire: cânepa pentru fibrã are nevoie de un numãr mic de lucrãri de îngrijire - tãvãlugirea imediat dupã semãnat pentru a pune sãmânta în contact cu solul.
Combaterea dãunãtorilor: molia cânepei (grapholita delineana) se aplicã prin 2 tratamente - primul la avertizare, al doilea cu douã sãptãmâni înainte de înflorit. Se utilizeazã produse cu actiune sistematicã (Sinoratox 3l/ha/tratament sau Sumithion L-100 1,5l/ha/tratament, Sumithion 50EC 1,5-2l/ha/tratament). În conditii normale de tehnologie nu sunt necesare alte lucrãri de îngrijire.
Recoltarea cânepei pentru fibrã se face la maturitate tehnicã când plantele mascule îsi scuturã ultimul polen, tulpinile au o culoare galben - verzuie iar frunzele încep sã cadã.
Recoltarea se face în douã faze:
Faza I: se taie plantele cu masinile J.S.K. 2, 1 sau MRC 2,4 si se lasã pe câmp pentru a se usca.
Faza II dupã uscare plantele se scuturã de frunze si se leagã în snopi cu diametrul de 20-25cm care se transportã la topitorii.
Productiile de tulpini pot ajunge pânã la 9-11 t/ha iar cele de fibrã de 2-3 t-ha.

Cânepa pentru sãmântã - Tehnologia de cultivare


CÂNEPA PENTRU SÃMÂNTÃ

Amplasarea: producerea seminþei de cânepã se face în locuri speciale, izolate ca spatiu de alte culturi de cânepã pentru ca soiul sã nu se impurifice.
Rotatia: se cultivã dupã cereale pãioase, leguminoase pentru boabe, plante furajere si unele prãsitoare. Nu se cultivã dupã porumb datoritã atacului de ostinia. Nu se cultivã nici dupã floarea soarelui si tutun datoritã pericolului de infestare cu lupoaie.
Fertilizare: pentru a echilibra cresterile vegetale cu cele generative se aplicã doze echilibrate de azot, fosfor si potasiu. Dozele orientative sunt: N70P70K70 sau N90P70K70. Gunoiul de grajd poate fi dat si direct culturilor de cânepã dacã este fermentat si poate fi distribuit cât mai uniform: dozele 10-15 t/ha.
Lucrãrile solului - sunt la fel ca pentru porumb. Sub lucrãrile de pregãtire a patului germinativ se aplicã îngrãsãminte cu azot si erbicidele antimonocotiledonate Dual, Lasso 4-6 l-ha etc.
Sãmânta si semãnatul: sãmânta utilizatã la înfiintarea loturilor semincere trebuie sã provinã din loturi certificate, sãmânta trebuind sã aibã indici biologici superiori.
- Epoca de semãnat: 1-25 aprilie, loturile semincere se pot semãna cu câteva zile mai târziu decât culturile de fibrã.
- Distanta de semãnat: între rânduri 70 cm sau 40-50 cm în functie de dotarea fermelor cu tehnicã agricolã.
- Densitatea este de 125-150 b.g./mp cu o cantitate de sãmântã de 15-25 kg/ha.
- Adâncimea de semãnat: 3-5 cm.
Lucrãrile de îngrijire: spre deosebire de cânepa cultivatã pentru tulpini, cânepa pentru sãmântã este o culturã prãsitoare.
Combaterea buruienilor: se face prin 1-2 prasile mecanice între rânduri sau benzi si un prãsit - plivit pe rând. Buruienile monocotiledonate si în parte cele dicotiledonate se pot combate si pe cale chimicã. Se pot utiliza: Treflanul 2-4 l/ha, Dual 3-4 l/ha si Lasso 4-6 l/ha, aplicate sub lucrãrile de pregãtire ale patului germinativ.
Combaterea dãunãtorilor: molia cânepei (grapholita delineana) se aplicã prin 2-3 tratamente consecutive cu insecticide sistematice (Sinoratox 3l/ha/tratament sau Sumithion L-100 1,5l/ha/tratament, Sumithion 50EC 1,5-2l/ha/tratament). Primul tratament la avertizare, al II-lea cu 2 sãptãmâni înainte de înflorit, iar al III-lea la începutul formãrii semintelor.
Recoltarea se face în mod obisnuit în 2 faze:
Faza I: se taie plantele cu masina JSK 2,1 , se aseazã în brazdã sau în foarfecã pe sol unde se lasã pentru uscare 7-8 zile.
Faza II: treieratul inflorescentelor se face cu combina de cereale cu cuþitul asezat în pozitie verticalã. Sãmânta treieratã se supune imediat curãtãrii, conditionãrii si uscãrii (umiditatea de pãstrare fiind sub 9%). Sãmânta se ambaleazã în saci si se depoziteazã în locuri uscate.
Productia de sãmântã variazã între 400-1100 kg/ha în functie de conditiile pedoclimatice si de tehnica folositã la treierat li recoltat. Atât masinile de treierat cât si cele de sortat si conditionat trebuie sã fie bine reglate si asigurate astfel încât ele sã nu spargã si sã nu fisureze semintele.

STATIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE
AGRICOLÃ LOVRIN